Det håndgripelige - blad
       
     
Det håndgripelige - grein
       
     
Det håndgripelige - grus
       
     
Det håndgripelige - stein
       
     
Det håndgripelige - pinne
       
     
Det håndgripelige - grener
       
     
Det håndgripelige - mose # 1
       
     
Det håndgripelige - mose # 2
       
     
Det håndgripelige - gress # 1
       
     
Det håndgripelige - gress # 2
       
     
Det håndgripelige - blad
       
     
Det håndgripelige - blad

Fotografi

Det håndgripelige - grein
       
     
Det håndgripelige - grein

Fotografi

Det håndgripelige - grus
       
     
Det håndgripelige - grus

Fotografi

Det håndgripelige - stein
       
     
Det håndgripelige - stein

Fotografi

Det håndgripelige - pinne
       
     
Det håndgripelige - pinne

Fotografi 

Det håndgripelige - grener
       
     
Det håndgripelige - grener

Fotografi

Det håndgripelige - mose # 1
       
     
Det håndgripelige - mose # 1

Fotografi

Det håndgripelige - mose # 2
       
     
Det håndgripelige - mose # 2

Fotografi

Det håndgripelige - gress # 1
       
     
Det håndgripelige - gress # 1

Fotografi

Det håndgripelige - gress # 2
       
     
Det håndgripelige - gress # 2

Fotografi